FRI AVMELDING FRAM TIL 14 DAGAR FØR KURSSTART. Det betyr at du kan bestille og sikre deg plass og samtidig være trygg på at du får tilbake pengane viss du ombestemmer deg, blir sjuk, myndighetene seier at vi ikkje får reise på ferie, eller vi må avlyse kurset. Og vi tek ikkje gebyr, du får heile summen tilbake.

TILRETTELETTING AV KURS. Vi vil tilpasse alle våre kurs etter gjeldande regler. Våre brekurs og klatrekurs i Jotunheimen foregår utandørs med overnatting i telt, og i små grupper. Desse kan gjennomførast etter dagens regelverk. Brekursa på Fatbrehytta kan gjennomførast i mindre grupper, fordelt på to hytter og telt om nødvendig.

Ta kontakt på tlf 5787 0500 eller post@bre.no om du har spørsmål.

DNB DELER UT GÅVEKORT. Du kan få eit gåvekort på kr 1000,- ved å gå inn på DNB NESTE SOMMER og bruke det til å få rabatt på alle våre kurs.

GÅVEKORTET VARER I 24 TIMER. Etter at du har skaffa deg kode så sender du den på epost til post@bre.no og bestiller det kurset du ønsker hos oss. Vi trekk gåvekortet frå fakturaen. Husk at kvar person berre får eitt gåvekort, og at det må brukast innan 24 timar. Send difor gåvekort-koden til oss umiddelbart.

Samarbeid med Sogn og Fjordane Turlag

Sidan 2002 har Breoppleving og Sogn og Fjordane Turlag (SFT) samarbeidd om alle brekurs og klatrekurs.

Dette er naturleg sidan vi driv i same fylket, og sidan to av grunnleggjarane av Breoppleving har si utdannning frå SFT sitt instruktørkurs på Bødalsseter i 1990.

Som eit ledd i samarbeidet får alle medlemer av SFT kr 300,- i rabatt på brekurs (studentpris). Utvalet av kurs til medlemspris er dermed større enn nokon gong.

Eit viktig mål med samarbeidet er at SFT skal få auka kompetanse innan brevandring. Breoppleving har godkjenning av Norsk Fjellsportforum (NF) til å utdanne instruktørar på bre. SFT har ikkje denne muligheten og manglar difor godkjende instruktørar til å halde kurs.

Aktive medlemer og turleiarar i SFT kan dermed få stønad frå SFT og rabatt hos Breoppleving når dei tek instruktørutdanning på bre. Slik håpar vi å auke kompetansen i dei lokale turlaga.

Viss der er turleiarar i SFT som vil skaffe seg erfaring utan formell kursing er dei velkomne til å være med Breoppleving på føring for å lære av våre førarar.