Jostedalsbreen er vår største isbre. Her det mange brefall og høge toppar.

 • UTSOLGT
  LES MEIR OM JOSTEN PÅ LANGS DOKUMENTSIDE ALLE DATOAR OG PRISAR KURSSTADER Bli med på Josten på langs langs den originale ruta. Turen tek tre heile dagar og går frå nord til sør på den største isbreen på det europeiske fastlandet.  Vi har teke folk med på denne turen sidan oppstarten vår i 1994, og bruker alltid erfarne og godkjende breinstruktørar. Inkludert i prisen er busstransport og breutstyr.
 • INSTRUKTØRKURS

  kr 5 935kr 7 500
  Du kan utdanne deg til breførar og breinstruktør gjennom Breoppleving. Før du bestiller kurs må du ha søkt og fått førehandsgodkjenning. Søknad sendast via www.brattkompetanse.no.  Les meir på om opptakskrav og søknad på www.fjellsportforum.no Utdanninga er nasjonal og har tre steg. Først tek ein breførarkurs, og viss ein består dette kan ein arbeide som breførar hos godkjente arrangører. Viss ein vil gå vidare må ein først ha praksis på eit brekurs. Etter dette tek ein breinstruktørkurs. Ved bestått breinstruktørkurs kan ein jobbe som instruktør på våre brekurs. Sidan godkjenninga er nasjonal gjennom Norsk Fjellsportforum kan du også jobbe hos alle andre godkjente arrangørar i landet. Ta kontakt om du har spørsmål eller vil ha råd til korleis du bygger opp nok erfaring etter brekurset.
 • PRIVATKURS

  kr 6 000kr 12 000
  Velg fritt blant alle våre kurs, velg ein dato og send bestillinga. Viss vi har ledige instruktørar så går kurset, viss ikkje så tek vi kontakt med forslag til justering av dato. Minimum antal deltakarar
  • For klatrekurs, fjellsportkurs og alpinkurs treng vi minst to som melder seg på (eller ein person som betaler for to).
  • For brekurs, brekurs for klatrarar, minibrekurs og vidaregåande brekurs treng vi minst tre påmeldte (eller to som betaler for tre).
  • For Josten på langs treng vi minst fire påmeldte (eller at færre deltakarar betaler tilsvarande).
 • BREKURS FOR KLATRARAR

  kr 6 000kr 6 500
  LES MEIR OM BREKURS FOR KLATRARAR DOKUMENTSIDE ALLE DATOAR OG PRISAR KURSSTADER Bli med oss på brekurs for klatrarar i Jotunheimen. Dette er eit vanleg brekurs på færre dagar tilpassa aktive klatrarar som kan taubruk frå før. Vi har arrangert brekurs og klatrekurs sidan 1995 og tilbyr no bruker erfarne og godkjende klatrenstruktørar.
 • UTSOLGT
  LES MEIR OM BREKURS DOKUMENTSIDE ALLE DATOAR OG PRISAR KURSSTADER Bli med på eitt av våre brekurs. Her lærer du alt du treng for å gå på isbre utan førar. Og du blir kjent med andre som likar friluftsliv. Vi har arrangert brekurs sidan 1994 og tilbyr no bruker erfarne og godkjende breinstruktørar. Våre kurs på Jostedalsbreen foregår ved Flatbrehytta i Fjærland. Her bur vi på ei enkel hytte med all mat inkludert. 
 • VIDAREGÅANDE BREKURS

  kr 8 000kr 9 000
  LES MEIR OM VIDAREGÅANDE BREKURS DOKUMENTSIDE ALLE DATOAR OG PRISAR KURSSTADER Bli med oss på vidaregåande brekurs i Jotunheimen. Dette er kurset for deg som har gått brekurs og vil lære meir.  Vi har arrangert brekurs og klatrekurs sidan 1995 og tilbyr no bruker erfarne og godkjende klatrenstruktørar.
Gå til toppen