FRI AVMELDING FRAM TIL 14 DAGAR FØR KURSSTART. Det betyr at du kan bestille og sikre deg plass og samtidig være trygg på at du får tilbake pengane viss du ombestemmer deg, blir sjuk, myndighetene seier at vi ikkje får reise på ferie, eller vi må avlyse kurset. Og vi tek ikkje gebyr, du får heile summen tilbake.

TILRETTELETTING AV KURS. Vi vil tilpasse alle våre kurs etter gjeldande regler. Våre brekurs og klatrekurs i Jotunheimen foregår utandørs med overnatting i telt, og i små grupper. Desse kan gjennomførast etter dagens regelverk. Brekursa på Fatbrehytta er halvert i størrelse slik at vi kan tilpasse oss smittevernreglane.

Ta kontakt på tlf 5787 0500 eller post@bre.no om du har spørsmål.

ALPINKURS kr 7350,-

13-19.juli: 2 

BREKURS I JOTUNHEIMEN kr 4500,-

13-19.juli: 2

20-26.juli: 3

27.juli-2.aug: 3

3-9.august: 6

BREKURS FOR KLATRARAR kr 4250,-

22-26.juli: 1

KLATREKURS I JOTUNHEIMEN kr 7350,-

13-19.juli: 1

20-26.juli: 1

27.juli-2.aug: 0

3-9.august: 6

MINI-BREKURS kr 3500,-

16-19.juli: 1

VIDAREGÅANDE BREKURS kr 5500,-

27.juli-2.aug: 2

Private kurs og føring

Alle våre kurs og turar kan bestillast for grupper og firma.

Skreddarsydd kurs

Alle våre brekurs og klatrekurs kan bestillast av private grupper. Vi kan også skreddersy kurs slik at det blir akkurat slik du ønsker det.

Våre kurs baserer seg på telt og enkle hytter. Men for private grupper tilbyr vi gjerne overnatting på betjent hytte eller hotell.

Tidspunkta for kurs er frå juni til oktober. Og vi tilbyr helst kurs i Jotunheimen og på Jostedalsbreen.

Eigen førar

Kvart år tilbyr vi Josten på langs for private grupper. Opplegget er som på dei åpne turane, men vi tilbyr gjerne overnatting i Fjærland før eller etter turen.

Vi tilbyr også føring i Jotunheimen og på Jostedalsbreen når vi har ledig kapasitet. Det kan være dagsturar eller over fleire dagar.

Antal og pris

Brekurs, mini-brekurs, brekurs for klatrarar og vidaregåande brekurs krev tre deltakarar før vi kan arrangere eit privat kurs.

Klatrekurs og fjellsportkurs krev berre to deltakarar før vi kan tilby eit eige kurs.

Prisen står oppført under datoar og prisar. For påmelding, gå til vår nettbutikk.