FRI AVMELDING FRAM TIL 14 DAGAR FØR KURSSTART. Det betyr at du kan bestille og sikre deg plass og samtidig være trygg på at du får tilbake pengane viss du ombestemmer deg, blir sjuk, myndighetene seier at vi ikkje får reise på ferie, eller vi må avlyse kurset. Og vi tek ikkje gebyr, du får heile summen tilbake.

TILRETTELETTING AV KURS. Vi vil tilpasse alle våre kurs etter gjeldande regler. Våre brekurs og klatrekurs i Jotunheimen foregår utandørs med overnatting i telt, og i små grupper. Desse kan gjennomførast etter dagens regelverk. Brekursa på Fatbrehytta kan gjennomførast i mindre grupper, fordelt på to hytter og telt om nødvendig.

Ta kontakt på tlf 5787 0500 eller post@bre.no om du har spørsmål.

DNB DELER UT GÅVEKORT. Du kan få eit gåvekort på kr 1000,- ved å gå inn på DNB NESTE SOMMER og bruke det til å få rabatt på alle våre kurs.

GÅVEKORTET VARER I 24 TIMER. Etter at du har skaffa deg kode så sender du den på epost til post@bre.no og bestiller det kurset du ønsker hos oss. Vi trekk gåvekortet frå fakturaen. Husk at kvar person berre får eitt gåvekort, og at det må brukast innan 24 timar. Send difor gåvekort-koden til oss umiddelbart.

Private kurs og føring

Alle våre kurs og turar kan bestillast for grupper og firma.

Skreddarsydd kurs

Alle våre brekurs og klatrekurs kan bestillast av private grupper. Vi kan også skreddersy kurs slik at det blir akkurat slik du ønsker det.

Våre kurs baserer seg på telt og enkle hytter. Men for private grupper tilbyr vi gjerne overnatting på betjent hytte eller hotell.

Tidspunkta for kurs er frå juni til oktober. Og vi tilbyr helst kurs i Jotunheimen og på Jostedalsbreen.

Eigen førar

Kvart år tilbyr vi Josten på langs for private grupper. Opplegget er som på dei åpne turane, men vi tilbyr gjerne overnatting i Fjærland før eller etter turen.

Vi tilbyr også føring i Jotunheimen og på Jostedalsbreen når vi har ledig kapasitet. Det kan være dagsturar eller over fleire dagar.

Antal og pris

Brekurs, mini-brekurs, brekurs for klatrarar og vidaregåande brekurs krev tre deltakarar før vi kan arrangere eit privat kurs.

Klatrekurs og fjellsportkurs krev berre to deltakarar før vi kan tilby eit eige kurs.

Prisen står oppført under datoar og prisar. For påmelding, gå til vår nettbutikk.