Filters Sort results
Reset Apply


INSTRUKTØRKURS
kr 5 935-kr 7 500


VIDAREGÅANDE BREKURS
kr 8 000-kr 9 000


Kor er våre kurs og turar?

Variert villmark på vestlandet

Smørstabbreen i Jotunheimen

Her ligg vi i telt ved eit lite vatn ikkje langt frå Fantesteinen. Frå teltplassen har vi utsikt til Fannaråken, Hurrungane og Smørstabbtindane. Dei som vil kan oppgradere til overnatting med full pensjon på Sognefjellshytta.

Det tek omlag ti minutt å gå frå Sognefjellsvegen til teltplassen. Vi ligg i høgfjellet med dei fordelar og ulemper det bringer med seg: Fineveiret er finare og styggeveiret tøffare enn i lavlandet. Og så har vi eige bade-vatn for dei ekstra fine dagane.

Til brefallet Bøverbreen, det største brefallet på Smørstabbreen,  tek det omlag 30 minutt frå teltplassen. Denne breen er svært godt egna for kurs sidan det er kort ved å gå til det meste.

Rundt Smørstabbreen ligg det 2000-meters-toppar på rad og rekke. Vi vil nok gå på Storebjørn eller Kalven på toppturen.

Jostedalen

Jostedalen er dalen som går oppover på austsida av Jostedalsbreen. Her held vi til på campingplassen på Gjerde i Jostedalen. Det er gode servicerom, butikk og hotell med matservering like ved.

I Jostedalen kan vi velge mellom tre ulike brefall. Den vi bruker først er Nigardsbreen, som har blåis lett tilgjengelig. Det er omtrent ti minutt å køyre og 45 minutt å gå frå parkeringa til breen. Så bruker vi ofte både Fåbergstøsbreen og Tuftebreen, men dette blir tilpassa behov og forhold på breen.

Alle brefalla vi bruker er ein del av Jostedalsbreen. På brekursa i Jostedalen får du virkelig oppleve kor mektig denne breen er, og langturen går ofte opp på platået.

Lom og Jotunheimen

Lom er ei lita bygd midt i fjella som er kjend for god mat. Særleg vil vi anbefale bakeriet. Lom har også tre matvarebutikkar, to sportsbutikkar og apotek.

På klatrekursa våre har vi ulike turmål i Jotunheimen, slik som Vesle Galdhøpiggen (2369 moh), Skeia i Smørstabbtindane (2118 moh), og Dyrhaugsryggen (Store Dyrhautgstind er høgast med 2147 moh). Desse tre er svært flotte turar som kombinerer god klatring og flott utsikt.

Utvalet av klatreturar er stort i Jotunheimen, så andre turar kan også bli aktuelle avhengig av forholda i fjellet.

Jostedalsbreen

Den største breen i landet brukar vi både til Jostedalsbreen på langs på ski og brekursa i Jostedalen og på Flatbreen. Jostedalsbreen har mange flotte brefall og toppar som Lodalskåpa (2083 m) og Brenibba (2017 m).

Under Josten på langs går vi frå Erdalen i Stryn, heilt i nord, og sørover til Flatbrehytta og Fjærland. På vegen går vi opp det berykta brefallet Småttene, midt mellom Lodalskåpa og Brenibba, og sørover breen forbi kjende toppar som Kjenndalskruna og Supphellenipa. Vi passerer også brefall som Briksdalsbreen, Nigardsbreen og Austerdalsbreen, og kjende punkt som Høgste breakulen, Ramnane, Ståleskardet og Bings gryte. Alle stader har si historie knytta til ferdsel på breen i gamal tid.

Jostedalsbreen er mektig. Men det ser du først når du har kome deg opp på den og ser utsikta og dei enorme viddene.

Flatbrehytta

Ei flottare hytte for brekurs finn ein ikkje. Flatbrehytta ligg høgt og fritt med utsikt over Fjærland. Flatbreen er ein del av Jostedalsbreen og er godt egna for brekurs. Den ligg så nær at vi kan gå tilbake til hytta for å ete lunsj om vi vil.

Når den første hytta ved Flatbreen var bygd så var det Anders Øygard, også kalt Flatbregubben, som bar materialet opp. Seinare kom ei ny hytte, der vi bur. Standarden er enkel, men hytta har 18 sengeplassar, kjøkken og opphaldsrom.

Det naturlege turmålet frå Flatbrehytta er Supphellenipa der ein verkeleg får sjå kor stor og mangfaldig Jostedalsbreen er.

Turen opp til hytta første kvelden tek 2-3 timar. Det er bratt, det er tungt, men det er verdt det.