FRI AVMELDING FRAM TIL 14 DAGAR FØR KURSSTART. Det betyr at du kan bestille og sikre deg plass og samtidig være trygg på at du får tilbake pengane viss du ombestemmer deg, blir sjuk, myndighetene seier at vi ikkje får reise på ferie, eller vi må avlyse kurset. Og vi tek ikkje gebyr, du får heile summen tilbake.

TILRETTELETTING AV KURS. Vi vil tilpasse alle våre kurs etter gjeldande regler. Våre brekurs og klatrekurs i Jotunheimen foregår utandørs med overnatting i telt, og i små grupper. Desse kan gjennomførast etter dagens regelverk. Brekursa på Fatbrehytta kan gjennomførast i mindre grupper, fordelt på to hytter og telt om nødvendig.

Ta kontakt på tlf 5787 0500 eller post@bre.no om du har spørsmål.

DNB DELER UT GÅVEKORT. Du kan få eit gåvekort på kr 1000,- ved å gå inn på DNB NESTE SOMMER og bruke det til å få rabatt på alle våre kurs.

GÅVEKORTET VARER I 24 TIMER. Etter at du har skaffa deg kode så sender du den på epost til post@bre.no og bestiller det kurset du ønsker hos oss. Vi trekk gåvekortet frå fakturaen. Husk at kvar person berre får eitt gåvekort, og at det må brukast innan 24 timar. Send difor gåvekort-koden til oss umiddelbart.

Jostedalsbreen på langs på ski

Josten på langs er vårens vakraste skitur. Bli med oss langs den originale ruta frå Erdal i Stryn til Fjærland, og opplev tre dagar på Noregs tak.

Den originale ruta

Bli med Breoppleving på langs av Jostedalsbreen. Turen tek tre dagar, vi overnattar i telt, og du får ei oppleving du seint vil gløyme.

Breoppleving går den originale ruta frå Erdalen i Stryn til Fjærland. Det er den same ruta som læraren Ola Bøyasva gjekk i 1798. Han var truleg den første som gjekk heile breen på langs på ski. Først gjekk han frå heimbygda Fjærland til Erdal i Stryn for å besøke slekt. Etterpå gjekk han like godt same ruta tilbake.

Langs denne ruta får du med deg heile Jostedalsbreen frå nord til sør, med alle dei kjende brefalla og toppane. Utsikta strekk seg frå fjordane i vest til Jotunheimen i aust.

Klarer du turen?

Josten på langs er ein lang skitur med ein god del stigning i starten. Du må rekne med å bli sliten, men sjeldan får ein så mykje igjen for slitet som på denne turen.

For å delta på Josten på langs krevst det litt trening i å gå med tung sekk, og du må ha eige utstyr som ski, skifeller, gode kle, sovepose og telt/kokeutstyr.

Turen er for vanlege friluftsfolk. Sjølv om turen er lang og til tider tung så er det ein tur som folk i normalt god form klarer fint.

Vil du vite meir?
Gå til dokumentsida og sjå detaljert program og utstyrsliste.
Når har vi kurs?
Sjå oversikt på datoar og prisar.
Vil du melde deg på?
Gå til vår nettbutikk.

Turprogram

OPPMØTE

Oppmøte er kl 18 i Fjærland. Deretter blir det buss til Erdalen i Stryn, der vi er omtrent kl 20.

Deretter går vi inn til Erdalssetra, noko som tek 1-2 timar. Her skal vi overnatte i telt eller i hytte på støylen.

FØRSTE  DAG

Første dagen går vi frå Erdalen til Ståleskardet ved Lodalskåpa. På vegen går vi opp både Erdalsbreen og det kjende brefallet Småttene ved foten av Lodalskåpa.

Denne dagen er den tyngste, og vi må rekne med 12 timar på ski før vi når leiren. Total stigning er rundt 2000 meter.

ANDRE DAG

Andre dagen går turen sørover breen i ca 1700-1900 meter høgde. Undervegs passerer vi det kjende utsiktspunktet Kjenndalskruna og vi er vi oppom Høgste Breakulen.

Utsikta er særs god og denne dagen er langt lettare enn den første. Strekninga er likevel lang, og vi må rekne med 10 timar før vi når leirstaden ved Ramnane eller Bings gryte. 

TREDJE DAG

Tredje dagen passerer vi Bings Gryte, ei særprega vindhole der Jostedalsbreen er på sitt smalaste. Viss tida strekk til går vi oppom Supphellenipa.

Deretter går turen mot Flatbrehytta i den sørlige enden av breen. Frå denne hytta går turen bratt ned mot dalen. Denne dagen må vi rekne med å gå i nærare åtte timar før vi når gården til Flatbregubben (Anders Øygard) i Fjærland.