FRI AVMELDING FRAM TIL 14 DAGAR FØR KURSSTART. Det betyr at du kan bestille og sikre deg plass og samtidig være trygg på at du får tilbake pengane viss du ombestemmer deg, blir sjuk, myndighetene seier at vi ikkje får reise på ferie, eller vi må avlyse kurset. Og vi tek ikkje gebyr, du får heile summen tilbake.

TILRETTELETTING AV KURS. Vi vil tilpasse alle våre kurs etter gjeldande regler. Våre brekurs og klatrekurs i Jotunheimen foregår utandørs med overnatting i telt, og i små grupper. Desse kan gjennomførast etter dagens regelverk. Brekursa på Fatbrehytta er halvert i størrelse slik at vi kan tilpasse oss smittevernreglane.

Ta kontakt på tlf 5787 0500 eller post@bre.no om du har spørsmål.

ALPINKURS kr 7350,-

13-19.juli: 2 

BREKURS I JOTUNHEIMEN kr 4500,-

13-19.juli: 2

20-26.juli: 3

27.juli-2.aug: 3

3-9.august: 6

BREKURS FOR KLATRARAR kr 4250,-

22-26.juli: 1

KLATREKURS I JOTUNHEIMEN kr 7350,-

13-19.juli: 1

20-26.juli: 1

27.juli-2.aug: 0

3-9.august: 6

MINI-BREKURS kr 3500,-

16-19.juli: 1

VIDAREGÅANDE BREKURS kr 5500,-

27.juli-2.aug: 2

Breoppleving – godkjent av Norsk Fjellsportforum

Ein garanti for høg kvalitet

Breoppleving har sidan 1997 vore godkjent arrangør i NF. Det betyr at vi følgjer eit godkjent kursopplegg og at våre instruktørar og kursleiarar er utdanna og godkjende i NF.

Sidan sesongen 2002 har Breoppleving vore godkjent på høgaste nivå slik at vi også kan utdanne breinstruktørar.

I tråd med NF sin formålsparagraf legg vi vekt på naturvenleg og sikker ferdsel i naturen.

Norsk Fjellsportforum (NF) har gitt ut og vedlikeheld ‘Nasjonal standard’ for kursarrangørar, instruktørar og førarar i fjellsport.

Gjennom standarden og godkjenninga av arrangørar arbeider NF for å auke tryggleiken og kompetansen innan fjellsport i Noreg.

Du kan få vite meir om NF sitt arbeid ved å gå inn på nettsida www.fjellsportforum.no.