Filters Sort results
Reset Apply


BREKURS FOR KLATRARAR
kr 6 000-kr 6 500BREKURS I JOTUNHEIMEN
kr 6 000-kr 6 700

INSTRUKTØRKURS
kr 5 935-kr 7 500


KLATREKURS I JOTUNHEIMEN
kr 8 500-kr 9 500

VIDAREGÅANDE BREKURS
kr 8 000-kr 9 000


Breoppleving – godkjent av Norsk Fjellsportforum

Ein garanti for høg kvalitet

Breoppleving har sidan 1997 vore godkjent arrangør i NF. Det betyr at vi følgjer eit godkjent kursopplegg og at våre instruktørar og kursleiarar er utdanna og godkjende i NF.

Sidan sesongen 2002 har Breoppleving vore godkjent på høgaste nivå slik at vi også kan utdanne breinstruktørar.

I tråd med NF sin formålsparagraf legg vi vekt på naturvenleg og sikker ferdsel i naturen.

Norsk Fjellsportforum (NF) har gitt ut og vedlikeheld ‘Nasjonal standard’ for kursarrangørar, instruktørar og førarar i fjellsport.

Gjennom standarden og godkjenninga av arrangørar arbeider NF for å auke tryggleiken og kompetansen innan fjellsport i Noreg.

Du kan få vite meir om NF sitt arbeid ved å gå inn på nettsida www.fjellsportforum.no.