FRI AVMELDING: Vi har innført fri avmelding på alle kurs og turar fram til 16 dagar før kursstart. Du vil få tilbakebetalt heile kursavgifta uansett grunn for avmeldinga. Dermed kan du sikre deg plass tidleg utan risiko. 

KURSPROGRAM 2023

Dato og pris for alle årets 22 kurs og turar

Josten på langs 18 – 21 mai
Oppmøte 18.mai kl 18 i Fjærland for busstransport eller kl 20 i Erdal.
kr 4500,-
Josten på langs 26 – 29 mai
Oppmøte 26.mai kl 18 i Fjærland for busstransport eller kl 20 i Erdal.
kr 4500,-
Josten på langs 4 – 6 juni
Oppmøte 3.juni kl 18 i Fjærland for busstransport eller kl 20 i Erdal.
kr 4500,-
Privat gruppe med valgfri dato
kr 6000,-
Jostedalsbreen på langs er vårens vakraste skitur. Turen tek tre dagar, og vi følger den originale ruta som Ola Bøyasva gjekk i 1798 frå Erdalen i Stryn til Fjærland.
Les meir om Josten på langs
Brekurs i Jostedalen 26 juni – 2 juli
kr 7500,-
Brekurs i Jostedalen 3 – 9 juli
kr 7900,-
Brekurs i Jostedalen 10 – 16 juli
kr 7900,-
Privat gruppe (valgfri dato)
kr 10 000,-
Pris inkludert breutstyr og overnatting i eigne telt på Jostedal camping. Viss du ønsker å overnatte i hytte så tek du kontakt med Jostedal camping og opplyser om at du skal på brekurs med Breoppleving så får du gode priser. Dei har både små og store hytter. Om du ønsker å bu på hotell så tek du kontakt med Jostedal hotell og opplyser om at du skal på brekurs med Breoppleving. Campingen, hotellet og butikken ligg like ved kvarandre. Du må ha med eigen mat, men med serviceanlegg, hotell og butikk like ved så er det enkelt å være på kurs her.
Les meir om brekurs
Brekurs i Jotunheimen 17 – 23 juli
kr 6500,-
Brekurs i Jotunheimen 24 – 30 juli
kr 6500,-
Brekurs i Jotunheimen 31 juli – 6 august
kr 6500,-
Brekurs i Jotunheimen 7 – 13 august
kr 6500,-
Privat gruppe (valgfri dato)
kr 8000,-
Pris inkludert breutstyr. Velg om du vil overnatte i eige telt med eigen mat eller bu på Sognefjellshytta med full pensjon. I teltleiren har vi eit Reisatelt som opphaldsrom til frokost og middag med vedovn (G-stove). Teltleiren ligg flott til med utsikt over breen, skjerma frå veg og sti, og likevel berre 750 meter frå vegen. Du kan gå fleire runder med utstyr og dermed ha med ting som gjer livet i leiren komfortabelt. Viss du vil overnatte på Sognefjellshytta så tek du kontakt med dei og opplyser om at du skal på brekurs med Breoppleving så får du ein god pris.
Les meir om brekurs
Privat gruppe (valgfri dato)
kr 10 000,-
NB! Pga korona-viruset tilbyr vi brekurs på Flatbrehytta berre for grupper i 2022. Vi håpar å kome tilbake med åpne kurs frå 2023.
Brekursa på Jostedalsbreen inkluderer alt (mat, breutstyr, overnatting i hytte). Det einaste du må ha med er eigne kle, sko, ryggsekk og sovepose. Vi bur på Flatbrehytta og lagar maten i fellesskap (kvar sine dagar). Flatbrehytta ligg på 1000 moh, like ved brekanten, og med utsikt over fjorden og breen. Standerden er enkel med felles soverom og utedo.
Les meir om brekurs
Klatrekurs i Jotunheimen 26 juni – 2 juli
kr 9500,-
Klatrekurs i Jotunheimen  3 – 9 juli
kr 9500,-
Klatrekurs i Jotunheimen 10 – 16 juli
kr 9500,-
Klatrekurs i Jotunheimen 17 – 23 juli
kr 9500,-
Klatrekurs i Jotunheimen 24 – 30 juli
kr 9500,-
Klatrekurs i Jotunheimen 31 juli – 6 august
kr 9500,-
Klatrekurs i Jotunheimen 7 – 13 august
kr 9500,-
Privat kurs (valgfri dato)
kr 11500,-
På våre klatrekurs i Jotunheimen overnatter vi i telt. Dei første dagane bur vi på Lom Camping, nær butikkar og bakeri og med tilgang til dusj og wc. Dei siste dagane flytter vi leiren til fjells viss veret er godt.
Les meir om klatrekurs
Privat kurs (valgfri dato)
kr 11500,-
Fjellsportkursa våre foregår i Jotunheimen. Fjellsportkurset er for nygebynnere og gjev opplevingar på både bre og fjell. Under kursa overnattar vi i telt ved Smørstabbreen, der vi har ei leir med eit stort Reisatelt med vedovn (G-stove)(som opphaldsrom til frokost og middag. Teltleiren ligg flott til med utsikt over breen, skjerma frå veg og sti, og likevel berre 750 meter frå vegen.
Les meir om fjellsportkurs
Privat kurs (valgfri dato)
kr 11500,-
Alpinkursa våre foregår i Jotunheimen. Alpinkurset er eit vidaregåande klatrekurs og krev at du har teke klatrekurs først. Under kursa overnattar vi i telt ved Smørstabbreen, der vi har ei leir med eit stort Reisatelt med vedovn (G-stove)(som opphaldsrom til frokost og middag. Teltleiren ligg flott til med utsikt over breen, skjerma frå veg og sti, og likevel berre 750 meter frå vegen.
Les meir om alpinkurs
Brekurs for klatrarar i Jostedalen 5 – 9 juli
kr 7000,-
Brekurs for klatrarar i Jotunheimen 26 – 30 juli
kr 5900,-
Privat kurs (valgfri dato)
kr 8000,- / 10 000,-
Brekurs for klatrarar er eit vanleg brekurs på kortare tid, tilpassa aktive klatrarar som kan taubruk frå før.
I Jostedalen overnatter vi i telt på Jostedal camping. Viss du ønsker å overnatte i hytte så tek du kontakt med Jostedal camping og opplyser om at du skal på brekurs med Breoppleving så får du gode priser. Dei har både små og store hytter. Om du ønsker å bu på hotell så tek du kontakt med Jostedal hotell og opplyser om at du skal på brekurs med Breoppleving. Campingen, hotellet og butikken ligg like ved kvarandre. Du må ha med eigen mat, men med serviceanlegg, hotell og butikk like ved så er det enkelt å være på kurs her.
I Jotunheimen overnattar vi i telt ved Smørstabbreen, der vi har ei leir med eit stort Reisatelt med vedovn (G-stove)(som opphaldsrom til frokost og middag. Teltleiren ligg flott til med utsikt over breen, skjerma frå veg og sti, og likevel berre 750 meter frå vegen.
Les meir om brekurs for klatrarar
Privat kurs (valgfri dato)
kr 7000,-
Minibrekurs er eit kort brekurs der vi går gjennom vandring i is, redning på is og litt klatring. Under kurset overnattar vi i telt ved Smørstabbreen, der vi har ei leir med eit stort Reisatelt med vedovn (G-stove)(som opphaldsrom til frokost og middag. Teltleiren ligg flott til med utsikt over breen, skjerma frå veg og sti, og likevel berre 750 meter frå vegen.
Les meir om minibrekurs
Vidaregåande brekurs i Jostedalen 26 juni – 2 juli
kr 9000,-
Vidaregåande brekurs i Jotunheimen 25 – 31 juli
kr 7800,-
Privat kurs (valgfri dato)
kr 9500,- / 11000,-
I Jostedalen overnatter vi i telt på Jostedal camping. Viss du ønsker å overnatte i hytte så tek du kontakt med Jostedal camping og opplyser om at du skal på brekurs med Breoppleving så får du gode priser. Dei har både små og store hytter. Om du ønsker å bu på hotell så tek du kontakt med Jostedal hotell og opplyser om at du skal på brekurs med Breoppleving. Campingen, hotellet og butikken ligg like ved kvarandre. Du må ha med eigen mat, men med serviceanlegg, hotell og butikk like ved så er det enkelt å være på kurs her.
I Jotunheimen overnattar vi i telt ved Smørstabbreen, der vi har ei leir med eit stort Reisatelt med vedovn (G-stove)(som opphaldsrom til frokost og middag. Teltleiren ligg flott til med utsikt over breen, skjerma frå veg og sti, og likevel berre 750 meter frå vegen.
Les meir om vidaregåande brekurs
Del 1 – metode – Jostedalen – dato ikkje klar
kr 6850,-
Inkludert overnatting på Bretun. Kurset er i samarbeid med Jostedalen Breførarlag.
Del 2 – veileder – Jostedalen – 23 – 27 juni
kr 7000,-
Overnatting i eigne telt. Oppmøte 24.juni om kvelden.
Del 2 – veileder – Jostedalen – 22.-27.aug
kr 7500,-
Overnatting i eigne telt. Oppmøte 22.august kl 18.
Viss du tar våre breinstruktørkurs blir du nasjonalt godkjent breinstruktør gjennom Norsk Fjellsportforum (NF). Instruktørutdanninga har tre trinn. Først må du ta metodekurs, så praksis som instruktør på brekurs, og til slutt veilederkurs. For å få delta på metodekurs må du søke NF om opptak. Du finn søknadsskjema og informasjon om opptak på www.fjellsportforum.no. Når du har søkt kan du melde deg på kurs.