FRI AVMELDING FRAM TIL 14 DAGAR FØR KURSSTART. Det betyr at du kan bestille og sikre deg plass og samtidig være trygg på at du får tilbake pengane viss du ombestemmer deg, blir sjuk, myndighetene seier at vi ikkje får reise på ferie, eller vi må avlyse kurset. Og vi tek ikkje gebyr, du får heile summen tilbake.
TILRETTELETTING AV KURS. Vi vil tilpasse alle våre kurs etter gjeldande regler. Våre brekurs og klatrekurs i Jotunheimen foregår utandørs med overnatting i telt, og i små grupper. Desse kan gjennomførast etter dagens regelverk. Brekursa på Fatbrehytta er halvert i størrelse slik at vi kan tilpasse oss smittevernreglane. Ta kontakt på tlf 5787 0500 eller post@bre.no om du har spørsmål.

Breoppleving – kurs og føring sidan 1994

Breoppleving tok til med brekurs for studentar sommaren 1994. Brekursa har vi arrangert sidan den tid, både på Smørstabreen og i Bødalen. I 2011 måtte vi slutte med brekurs i Bødalen fordi breen minka, og har no flytta dei kursa til Flatbreen.

I 1995 starta vi opp føring på Briksdalsbreen i samarbeid med Briksdal Breføring, noko vi heldt på med fram til føringa på Briksdalsbreen måtte stenge i 2003 fordi breen minka kraftig.

I 1997 starta vi opp med klatrekurs i Lom og Hurrungane, og desse kursa går framleis kvar sommar. Det året starta vi også opp med Jostedalsbreen på langs på ski, ein svært populær tur som går i mai kvart år.

Vi har også drive med føring i Bødalen, ved Gjendebu og mellom Spiterstulen og Memurubu, i tillegg til føring for private grupper frå Lyngen i nord til Mount Kenya i sør.

Sidan 1997 har Breoppleving vore godkjent i Norsk Fjellsportforum, den høgste godkjenninga i Norge for arrangørar av bre- og klatrekurs. I 2002 fekk vi også godkjenning til å utdanne breinstruktørar.

Dei siste åra har vi arrangert metodekurs bre i Jostedalen i samarbeid med Jostedalen Breførarlag, og veilederkurs bre på Flatbrehytta.

Breoppleving er i dag landets største private arrangør av brekurs med kurs kvar veke heile saommaren. Vi har også mange klatrekurs og turar på langs av Jostedalsbreen. I tillegg held vi ein god del private kurs for grupper og firma.

Breoppleving har adresse på Sandane i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane. Vi tilbyr i hovudsak turar og kurs på Jostedalsbreen og i Jotunheimen.

Facebook

3 weeks ago

Breoppleving

Brekurs i Jotunheimen sist veke. Vi fekk alt frå snøstorm til sol og varme. Takk for fine dagar. #breoppleving #Brekurs #jotunheimen #sognefjellet #liveterbestute ... Sjå meirSjå mindre

Sjå på Facebook

4 weeks ago

Breoppleving

Brekurs i Jotunheimen i dag. Dette er frå første dag med vandring i blåis. ... Sjå meirSjå mindre

Sjå på Facebook

4 weeks ago

Breoppleving

Nye plasser ledig på KLATREKURS 3-9.august
Vi har fått på plass ein ekstra instruktør, så no er det tre ledige plasser på klatrekurset i Jotunheimen 3.-9.august.
Les meir her: www.bre.no/klatrekurs.html
Påmelding her: www.bre.no/produkt/klatrekurs-i-jotunheimen/
... Sjå meirSjå mindre

Sjå på Facebook

4 weeks ago

Breoppleving

Restplassar brekurs og klatrekurs
www.bre.no/
BREKURS
20-26.juli: 3
27.juli-2.aug: 1
3-9.aug: 3
VIDAREGÅANDRE BREKURS
27.juli-2.aug: 2
BREKURS FOR KLATRARAR
22-26.juli: 4
KLATREKURS
Alt utsolgt ut sesongen - ta kontakt for venteliste.
... Sjå meirSjå mindre

Sjå på Facebook

1 month ago

Breoppleving

RESTPLASS BREKURS OG KLATREKURS

Alpinkurs: 13.-19.juli (2)

Brekurs: 13-19.juli (2), 20-26.juli (3), 27.juli-2.aug (3), 3-9.aug (6)

Klatrekurs: 13-19.juli (1), 20-26.juli (1), 27.juli-2.aug (0), 3-9.aug (3)

Brekurs for klatrarar: 22-26.Juli (1)

Vidaregåande brekurs: 27.juli-2.aug: (2)

Les meir på www.bre.no/

Alle kursprogram: www.bre.no/dokumentside.html

Påmelding: www.bre.no/brebutikk.html
... Sjå meirSjå mindre

Sjå på Facebook