FRI AVMELDING: Vi har innført fri avmelding på alle kurs og turar fram til 16 dagar før kursstart. Du vil få tilbakebetalt heile kursavgifta uansett grunn for avmeldinga. Dermed kan du sikre deg plass tidleg utan risiko. 

SMITTEVERN: Alle våre kurs og turar er tilpassa reglar for smittevern for slike aktiviteter. Sidan våre aktiviteter foregår ute er smittefaren i tillegg relativt liten.

GÅVEKORT: DNB Neste sommer deler ut gåvekort på kr 1000,- som du kan bruke på våre kurs og turar. Les meir her: https://nestesommer.dnb.bank/

GRATIS: Viss du ikkje har rett på rabatt frå DNB så gjev vi deg ei lue eller ei t-skjorte gratis

LUE
T-SKJORTE

Breoppleving – kurs og føring sidan 1994

Breoppleving tok til med brekurs for studentar sommaren 1994. Brekursa har vi arrangert sidan den tid, både på Smørstabreen og i Bødalen. I 2011 måtte vi slutte med brekurs i Bødalen fordi breen minka, og har no flytta dei kursa til Flatbreen.

I 1995 starta vi opp føring på Briksdalsbreen i samarbeid med Briksdal Breføring, noko vi heldt på med fram til føringa på Briksdalsbreen måtte stenge i 2003 fordi breen minka kraftig.

I 1997 starta vi opp med klatrekurs i Lom og Hurrungane, og desse kursa går framleis kvar sommar. Det året starta vi også opp med Jostedalsbreen på langs på ski, ein svært populær tur som går i mai kvart år.

Vi har også drive med føring i Bødalen, ved Gjendebu og mellom Spiterstulen og Memurubu, i tillegg til føring for private grupper frå Lyngen i nord til Mount Kenya i sør.

Sidan 1997 har Breoppleving vore godkjent i Norsk Fjellsportforum, den høgste godkjenninga i Norge for arrangørar av bre- og klatrekurs. I 2002 fekk vi også godkjenning til å utdanne breinstruktørar.

Dei siste åra har vi arrangert metodekurs bre i Jostedalen i samarbeid med Jostedalen Breførarlag, og veilederkurs bre på Flatbrehytta.

Breoppleving er i dag landets største private arrangør av brekurs med kurs kvar veke heile saommaren. Vi har også mange klatrekurs og turar på langs av Jostedalsbreen. I tillegg held vi ein god del private kurs for grupper og firma.

Breoppleving har adresse på Sandane i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane. Vi tilbyr i hovudsak turar og kurs på Jostedalsbreen og i Jotunheimen.

Facebook

1 week ago

Breoppleving
Nytt kurs: Vi har no eit alpinkurs kurs med 3 plassar 2.-8.august i Jotunheimen. Eit alpinkurs er eit vidaregåande klatrekurs som inkluderer klatring på bre. Dette kjem nok til å bli raskt utsolgt så ikkje vent lenge viss du vil være med.Les meir her: www.bre.no/alpinkurs.htmlPåmelding her: www.bre.no/produkt/alpinkurs-i-jotunheimen/ ... Sjå meirSjå mindre
Sjå på Facebook

3 weeks ago

Breoppleving
No er det nye ledige plasser på vidaregåande brekurs. Elles er fleire klatrekurs nesten fulle, mens vi har litt plass på brekurs i juli endå.Sjå dato og pris her: www.bre.no/datopris.htmlLes detaljert info her: www.bre.no/dokumentside.htmlHugs kr 1000,- i rabatt her: nestesommer.dnb.bank/ ... Sjå meirSjå mindre
Sjå på Facebook

1 month ago

Breoppleving
Jostedalsbreen på langs kanskje den finaste skituren no på våren. I løpet av tre dagar tar vi deg med frå nord til sør. Vi går gjennom tre brefall og forbi utsiktspunkt som Kjenndalskruna, Høgste Breakulen og Supphellenipa. Forholda på breen er fine i år. Vi har to turar, går i små grupper og tar hensyn til smittevern.- 14-16.mai (7 plassar)- 22-24.mai (6 plassar)Les meir her: www.bre.no/josten.htmlPåmelding: www.bre.no/produkt/jostenpaalangs/ ... Sjå meirSjå mindre
Sjå på Facebook

3 months ago

Breoppleving
I april får alle som bestiller kurs ei gratis lue eller t-skjorte i 100% bomull (økologisk, fairtrade, svanemerka).Vi har også fri avmelding fram til 16 dagar før kurset slik at du trygt kan bestille sjølv om vi ikkje veit korleis sommaren blir.Dato og pris: www.bre.no/datopris.htmlBrekurs: www.bre.no/brekurs.htmlKlatrekurs: www.bre.no/klatrekurs.htmlJosten på langs: www.bre.no/josten.htmlLuer: www.bre.no/produkt/breoppleving-lue-okologisk/T-skjorter: www.bre.no/produkt/breoppleving-t-skjorte/ ... Sjå meirSjå mindre
Sjå på Facebook