Sidan det er vanskelig å planlegge reiser og ferie med alle skiftande tiltak så har vi innført fri avmelding på alle kurs og turar fram til 16 dagar før kursstart. Du vil få tilbakebetalt heile kursavgifta innan ei veke etter avmelding uansett grunn for avmeldinga. Dermed kan du sikre deg plass tidleg utan risiko. 

I april får alle som bestiller kurs ei gratis lue eller t-skjorte.

LUE T-SKJORTE

Breoppleving – kurs og føring sidan 1994

Breoppleving tok til med brekurs for studentar sommaren 1994. Brekursa har vi arrangert sidan den tid, både på Smørstabreen og i Bødalen. I 2011 måtte vi slutte med brekurs i Bødalen fordi breen minka, og har no flytta dei kursa til Flatbreen.

I 1995 starta vi opp føring på Briksdalsbreen i samarbeid med Briksdal Breføring, noko vi heldt på med fram til føringa på Briksdalsbreen måtte stenge i 2003 fordi breen minka kraftig.

I 1997 starta vi opp med klatrekurs i Lom og Hurrungane, og desse kursa går framleis kvar sommar. Det året starta vi også opp med Jostedalsbreen på langs på ski, ein svært populær tur som går i mai kvart år.

Vi har også drive med føring i Bødalen, ved Gjendebu og mellom Spiterstulen og Memurubu, i tillegg til føring for private grupper frå Lyngen i nord til Mount Kenya i sør.

Sidan 1997 har Breoppleving vore godkjent i Norsk Fjellsportforum, den høgste godkjenninga i Norge for arrangørar av bre- og klatrekurs. I 2002 fekk vi også godkjenning til å utdanne breinstruktørar.

Dei siste åra har vi arrangert metodekurs bre i Jostedalen i samarbeid med Jostedalen Breførarlag, og veilederkurs bre på Flatbrehytta.

Breoppleving er i dag landets største private arrangør av brekurs med kurs kvar veke heile saommaren. Vi har også mange klatrekurs og turar på langs av Jostedalsbreen. I tillegg held vi ein god del private kurs for grupper og firma.

Breoppleving har adresse på Sandane i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane. Vi tilbyr i hovudsak turar og kurs på Jostedalsbreen og i Jotunheimen.

Facebook

2 weeks ago

Breoppleving
I april får alle som bestiller kurs ei gratis lue eller t-skjorte i 100% bomull (økologisk, fairtrade, svanemerka).Vi har også fri avmelding fram til 16 dagar før kurset slik at du trygt kan bestille sjølv om vi ikkje veit korleis sommaren blir.Dato og pris: www.bre.no/datopris.htmlBrekurs: www.bre.no/brekurs.htmlKlatrekurs: www.bre.no/klatrekurs.htmlJosten på langs: www.bre.no/josten.htmlLuer: www.bre.no/produkt/breoppleving-lue-okologisk/T-skjorter: www.bre.no/produkt/breoppleving-t-skjorte/ ... Sjå meirSjå mindre
Sjå på Facebook

3 months ago

Breoppleving
Alle kurs og turar for 2021 er no publisert på www.bre.no. Som vanleg er det flest klatrekurs og brekurs, men vi har også Josten på langs, fjellsportkurs, alpinkurs, minibrekurs, vidaregåande brekurs, brekurs for klatrarar og breinstruktørkurs.Sjå oversikta her: www.bre.no/datopris.htmlPS! I løpet av januar sender vi ut rabattkode til alle som abonnerer på nyhetsbrevet, få den med deg her: www.bre.no/nyhetsbrev.html ... Sjå meirSjå mindre
Sjå på Facebook

3 months ago

Breoppleving
Breoppleving ... Sjå meirSjå mindre
Sjå på Facebook

3 months ago

Breoppleving
Breoppleving sitt forsidebilde ... Sjå meirSjå mindre
Sjå på Facebook

9 months ago

Breoppleving
Brekurs i Jotunheimen sist veke. Vi fekk alt frå snøstorm til sol og varme. Takk for fine dagar. #breoppleving #Brekurs #jotunheimen #sognefjellet #liveterbestute ... Sjå meirSjå mindre
Sjå på Facebook